Automatika FAAC

Kategorija: Oznaka:

OPIS

Automatika FAAC

U okviru stambenog objekta u Puškinovoj ulici radili smo kapije i bravariju kao enterjerske radove rukohvata, postavljanja vrata, izrade sijalica ograda na krovu i dvorištu. Ceo objekat je rađen na osnovu čuvenog svetskog arhitekte i o svakom detalju se vodilo računa. Na kapijama je ugrađena automatika FAAC 720 kliznih kapija i FAAC S800 za podzemne motore dvokrilnih kapija