Bravarski radovi

Kategorija: Oznaka:

OPIS

Bravarski radovi

U okviru TC RAJIĆEVA
radili smo bravarske radove proširenja kancelarija iznad lokala sa čeličnim gredama i postavljanjem TR lima preko koga se vršilo betoniranje međuspratne ploče.