Garažna automatika

Automatika za podizna i segmentna garažna vrata je projektovana i izrađena da pokreće sve vrste ulaznih vrata, savršeno se uklapa u nove kontekste, kao i postojeće objekte koji nemaju predviđenu instalaciju.

OPIS

Garažna automatika nudi udobnost, sigurnost, a takođe dodaje i vrednost vašoj imovini. Većina ljudi kada instalira automatska vrata, oseća se sigurnijim (pogotovo noću), oduševljeni su jednostavnim radom, a njihova imovina dobija na ekskluzivnosti.

Automatika za podizna i segmentna garažna vrata je projektovana i izrađena da pokreće sve vrste ulaznih vrata, savršeno se uklapa u nove kontekste, kao i postojeće objekte koji nemaju predviđenu instalaciju. Izborom rešenja koje vam najviše odgovara prema dimenzijama i funkcijama, možete odmah automatizovati garažna vrata bez dodatnih troškova ili složenih građevinskih radova.