Industrijska segmentna vrata

OPIS

Industrijska segmentna vrata Breda sa nadsvetlom i pešačkim vratima sa niskim pragom.
Segmentna vrata su velikih dimenzija visine 5m i imaju produženo vođenje tako da se podižu vertikalno
i onda savijaju pod krov hale. Segmentna vrata se pokreću putem industrijskog motora za segmentna vrata
tip FAAC koji poseduje lanac i lančanik za ručno podizanje