Rampe 04

Rampe su odlična prepreka da se zaštitite od ulaska nepozvanih gostiju. Automatske rampe mogu raditi na senzor ili direktno preko kontrolne table. Salon Autoškoda je iskoristio automatsku rampu proizvođača CAME.

OPIS

Rampe su odlična prepreka da se zaštitite od ulaska nepozvanih gostiju. Automatske rampe mogu raditi na senzor ili direktno preko kontrolne table. Salon Autoškoda je iskoristio automatsku rampu proizvođača CAME.

Snaga se isporučuje motorom od 24V na jednosmernu struju za intenzivnu upotrebu ( koeficijent rada 100%) ili sa motorom od 230V na naizmeničnu struju za redovnu upotrebu (koeficijent rada 30%).