Ventilatori i čileri

Kategorija:

OPIS

Ventilatori i čileri na krovu TC Rajićeva. Upotreba čilera je neophodna u proizvodnim granama koje zahtevaju kontrolisane atmosferske uslove.Krovni ventilatori i čileri su jako bitni zbog visoke energetske efikasnosti i niskog nivoa buke.Na krovu T.C.Rajićeva smo radili izolaciju ventilatora i čilera. Prvo se postavljala čelična konstrukcija u vidu stubova između kojih smo zatim postavljali specijalne panele koji anuliraju buku. Na kraju smo sve barje oblagalli aluminijumskim žaluzinam radi estetskog utiska.